Disclaimer

Algemene Voorwaarden

WKA Gegevens

Home Over ons Partners Duurzaamheid Hout & Architectuur 50 Minutes Projecten Contact
Home FSC

T: 078-6999621 | M: 06-13510158

Kantoor: Ohmweg 57H - 2952 BD - Alblasserdam
Werkplaats: Amperestraat 36 - 2952 AA -  Alblasserdam

E: info@aphoutconstructies.nl

T: 078-6999621 M: 06-13510158

APHout-brochure-web.pdf

HEMPFLAX: NATUUR ISOLATIE

Duurzaam isolatiemateriaal van natuurlijke hennepvezel voor gebruik in de bouwsector en voor de doe-het-zelver. Hempflax Isolatie wordt in matvorm van verschillende dikten geleverd en is geschikt voor warmte -en geluidsisolatie van daken, muren en vloeren. Hempflax Isolatie is het ecologische alternatief voor conventionele isolatiematerialen. De verwerking van Hempflax Isolatie is schoon en stofarm. Het materiaal is verdraagzaam voor de huid zonder veroorzaking van jeuk.

Hempflax Isolatie is een kwaliteitsproduct met een hoge isolatiewaarde. Hempflax Isolatie kenmerkt zich door uitstekende technische eigenschappen en voldoet aan de Europese technische toelatingseisen (ETA-........) en DIN-normen met proef -en toelatingscertificaten. Hennepvezel heeft een goede vochtopname -en verdelingseigenschappen waardoor een optimale vochtregulatie ontstaat. Omdat hennepvezel geen eiwitten bevat is heeft het materiaal geen chemische behandeling tegen motten en kevers ondergaan. Als brandbestrijdingsmiddel is soda toegevoegd. Hempflax Isolatie zorgt voor een mensvriendelijk en gezond interieurklimaat.

Hempflax Isolatie bestaat voor 90% uit hennepvezel en 10% bico of PLA (mais zetmeel) versterkingsvezel.

Hempflax Isolatie wordt geleverd in matten met een standaardafmeting van 0.60 x 1.20 m en in dikten van 160 mm, 140 mm, 120 mm, 100 mm, 80 mm, 60 mm en 40 mm.

HempFlax Isolatie kan op aanvraag ook in afwijkende dikte worden geproduceerd. Voor monsters of het bestellen van HempFlax Isolatie neemt u contact op met onze verkoopafdeling.


DUURZAAMHEIDSVERKLARING

HempFlax in Oude Pekela richt zich op de productie en verwerking van duurzame grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten van milieubewust geteelde vezelhennep en vlas. Door op professionele wijze te werken aan de ontwikkeling en innovatie van herwinbare natuurvezelproducten, staat HempFlax aan het begin van een duurzame industriële keten.

Deze industriële productieketen vindt haar oorsprong in de duurzame landbouw. Via contractteelt met akkerbouwers in Nederland en Duitsland verkrijgt HempFlax jaarlijks nieuwe natuurvezel, met name vezelhennep. Door herwinbare grondstoffen op de markt te brengen loopt HempFlax voorop in deze innovatieve industriële ontwikkeling. Met als hoofddoel herwinbare grondstoffen te maken voor industriële eindproducten en artikelen voor de consumentenmarkt.

HempFlax biedt ondernemers en consumenten de gelegenheid inhoud te geven aan hun verantwoordelijkheid voor het milieu. De duurzame keten werkt volgens de universele milieugedachte van weldenkende mensen, die erop is gericht de ecologische kringloop zoveel mogelijk in stand te houden. Ondernemers, managers, banken en consumenten dienen zich in te spannen om gebruik te maken van de mogelijkheden die HempFlax bewerkstelligt.

Met visie en innovatieve daadkracht geeft HempFlax in Nederland inhoud aan het begrip agrificatie. Door herwinbare grondstoffen beschikbaar te stellen kunnen milieubelastende synthetische vezels die zijn vervaardigd van fossiele grondstoffen - zoals onder meer nylon en plastics – worden vervangen door vezels van herwinbare grondstoffen.

Door hennephout te produceren voor onder meer papier, bouwmateriaal, zaagsel en veel andere milieubelastende consumptieartikelen, gaat HempFlax ook onnodige houtkap en ontbossing tegen. HempFlax geeft gehoor aan de verontrustende signalen die wijzen op de dalende kwaliteit van de natuur op Aarde. Tegelijk beantwoordt HempFlax de klemmende oproep van de Verenigde Naties in de milieuverdragen van Rio de Janeiro, Kyoto en Johannesburg.

Zonder ingrijpende veranderingen in het milieubewustzijn van ondernemers en consumenten leidt het toenemend energieverbruik en het consumptietempo van de groeiende wereldbevolking ertoe dat fossiele bronnen - zoals aardolie en haar derivaten - nog deze eeuw opdrogen. Vezelhennep vormt een onuitputtelijke, duurzame en jaarlijks terugkerende bron voor energie en herwinbare industriële grondstoffen.

Sinds 1994 is de visie van HempFlax tastbaar in de vorm van natuurvezelproducten van hoge kwaliteit. Toepassing van herwinbare grondstoffen en de consumptie van producten die hier uit voortkomen, is de enige realistische basis voor het terugdringen van het broeikaseffect. De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer hoeft niet langer te stijgen, mits de mogelijkheden van de duurzame landbouw worden benut.

Zodra meer bedrijven herwinbare vezels in hun productieproces toepassen wordt deze duurzame industriële keten langer en krachtiger. Dit proces begint bij de akkerbouwers van HempFlax en eindigt bij de consument. Worden de mogelijkheden van deze keten benut, dan blijft het leefklimaat voor mensen, dieren en planten gespaard. Toekomstige generaties zullen daar dankbaar voor zijn.HES brochure uk.pdf